Paree Group Oy: n tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kuvaillaan, miten Paree Group Oy, Serres Oy ja Vieser Oy käsittelevät henkilötietoja.

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa seuraavat alueet:

 • Rekisteröijän yhteystiedot
 • mitä henkilötietoja keräämme
 • Yksityisyydensuojasi ja kuinka näitä oikeuksia käytetään
 • Kuinka voimme käyttää henkilötietojasi ja oikeudellista perustaa siihen?
 • kuinka kauan voimme säilyttää tietosi
 • Kenelle voimme paljastaa henkilötietosi
 • Henkilötietoihin liittyvät riskit ja miten suojaamme henkilötietojasi
 • Verkkosivusto ja evästeet

Ohjaimen yhteystiedot

Paree Group Oy

Keskustie 23

61850 Kauhajoki nimellä

puhelin: +358 207464400

ALV: FI24429549

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Henri Juntunen

puhelin: 020 746 4420

Mitä henkilötietoja keräämme

Keräämämme henkilötiedot voidaan ryhmitellä seuraaviin luokkiin:

 • Yhteystiedot: Nimi, osoite, mukaan lukien postiosoite ja kotimaa, puhelinnumero ja sähköposti.
 • Työn kuvaus: Työnimike, työn kuvaus ja vastuualue, jota työnantaja tai yritys edustaa.
 • Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot: Evästeet, IP-osoite, laitetunnus ja asiakastunnus
 • Tietoon liittyvät työhakemukset ja rekrytointiprosessi: Nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, henkilökohtaiset kiinnostukset, ansioluettelotiedot, kuten aikaisempi työkokemus, koulutustausta, kielitaito, tietohaastattelut ja persoonallisuustesti sekä muut tiedot saatat antaa meille esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksen tai kuvan.

Henkilökohtaiset tiedot, joita voimme kerätä sinulta:

Keräämme tietoja suoraan sinulta asiakaspalvelussa tai voit antaa meille tiedot verkkosivun tai sähköpostin kautta. Tietoja käytetään viestintään kanssasi, palveluiden tarjoamiseen, markkinoinnin kohdentamiseen tai sopivien työntekijöiden löytämiseen. Verkkosivustojen käyttäjäanalyysit kerätään verkkosivustovierailujen aikana.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Keräämme henkilötietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten väestörekistereistä ja veroviranomaisten, yritysrekisteröintiviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten jne. pitämistä rekistereistä.

Lisäksi voimme saada potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja yhteistyökumppaneiltamme.

Rekrytointiprosessissa meillä on sopimuksia palveluntarjoajien kanssa, jotka auttavat meitä löytämään työnhakijoita. Kaikkia henkilötietojen käsittelyä tällä alueella säätelevät keskinäiset sopimukset meidän ja palveluntarjoajien kanssa.

Kun keräämme henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, ilmoitamme sinulle henkilötietojen käsittelyn lähteistä ja tarkoituksista.

Yksityisyydensuojasi ja kuinka näitä oikeuksia käytetään

Sinulla rekisteröidynä on oikeudet henkilötietoihin Paree Group Oy, Serres Oy ja Vieser Oy. Satunnaisissa ja pienissä muutoksissa, kuten laskutiedusteluissa tai osoitteenmuutoksissa, voit ottaa yhteyttä nimettyyn myyntiedustajaasi. Erityisissä tai laajemmissa pyynnöissä sinun on otettava yhteyttä aiemmin tässä ilmoituksessa mainittuun vastuuhenkilöön:

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Pyydä pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus käyttää henkilötietojamme, joita käsittelemme sinusta. Asiakkaiden käyttöoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännöllä tai suojaamalla asianomaisten kolmansien (juridisten tai luonnollisten henkilöiden) vapauksia ja oikeuksia.

 • Virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaiseminen

Jos henkilötiedot ovat vääriä tai puutteellisia, sinulla on oikeus vaatia tietojen oikaisemista. Jos oikaisulla voi olla oikeudellisia seurauksia, meidän on ehkä säilytettävä alkuperäiset tiedot varmistaaksemme kaikkien osapuolten vapaudet ja oikeudet.

 • Pyydä pyyhkimistä

Sinulla on oikeus pyytää tietosi poistamista, jos:

 • Peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, eikä tietojen käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
 • Vastustat käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua syytä
 • Sinulla on myös oikeus pyytää julkaisemiemme tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdettuksi”), jollei ole olemassa muita kiistäviä pakottavia oikeuksia (esim. sananvapaus, toimitusvapaus jne.)
 • Tietojen käsittelyn rajoitus

Voit pyytää meitä rajoittamaan tietosi käsittelyä esimerkiksi korjausprosessin ajan.

 • Objektisi tietojenkäsittelyyn

Voit aina vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yksinomaan oikeutettuihin etuihimme (esimerkiksi suora markkinointi).

 • Tietojen siirrettävyys

Sinulla on oikeus vastaanottaa henkilötietoja koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilökohtaisia ​​tietojasi, joita käsitellään vain automatisoidusti, ja käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täyttämiseen.

Tiedon siirrettävyyttä ei sovelleta esimerkiksi silloin, kun olet yrityksen edustaja ja käsittelemme henkilötietojasi laillisten etujemme perusteella (esimerkiksi suora markkinointi).

 • Peruuta suostumus

Voit peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi, joka koskee vain suostumukseen perustuvia tietoja.

 • Valitus tietosuojaviranomaiselle

Toivomme saavasi mahdollisen tyytymättömyyden ja valitukset huomioihimme heti, kun huomaat jotain negatiivista henkilötietojen käsittelyssä. Yritämme tehdä kaiken käsillämme mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Jos et ole tyytyväinen, voit myös tehdä valituksen tai saada ohjeita tietosuojaviranomaiselta, jos epäilet, että henkilötietojasi käytetään väärin.

Jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, ota yhteyttä Ohjaimen yhteyshenkilöön

Kuinka voimme käyttää henkilökohtaisia ​​tietojasi ja laillista perustaa tekemiseen

Paree Group Oy, Serres Oy ja Vieser Oy käyttävät henkilötietojasi lain ja sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi sekä tarjousten ja palvelujen tarjoamiseksi:

Sopimuksen toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelymme päätarkoitus on kerätä, tarkistaa ja käsitellä henkilötietoja ennen tarjousten antamista ja kanssasi tehdyn sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallita ja suorittaa tehtäviä sopimusten toteuttamiseksi.

Suurin osa henkilöstöhallinnostamme perustuu myös sopimuksiin meidän ja työntekijöidemme välillä sekä sopimuksen tekemiseen potentiaalisten työntekijöiden kanssa.

Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojen käsittely tapahtuu sopimuksen suorittamisen lisäksi myös meille lain, muiden asetusten tai viranomaisen päätöksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Esimerkkejä lakisääteisten velvoitteiden takia tapahtuvasta käsittelystä ovat prosessit, joita säätelevät veroviranomaiset, työhallinto ja kirjanpitolainsäädäntö.

Suostumus

On tilanteita, joissa pyydämme suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseen. Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit aina peruuttaa suostumuksen.

Oikeudelliset edut

Käsittelemme henkilötietoja perusteltujen etujemme perusteella 2 kertaa:

 • Suoramarkkinointi
 • Työntekijöiden johtaminen

Suoramarkkinointi

Perusteltu intressimme suoramarkkinointiin on liiketoiminnan harjoittamisen vapaus: tavaroidemme ja palveluidemme tarjoaminen, liiketoiminnan parantaminen ja jatkuvuuden varmistaminen.

Työntekijöiden hallinta

Luottamuksellinen intressimme on liiketoiminnan harjoittamisen vapaus: potentiaalisten työntekijöiden etsiminen ja rekrytointi sekä työntekijöiden johtaminen työntekijäsuhteessa. Saatamme joutua siirtämään henkilötietoja myös Paree Group Oy: n muodostavien yritysten välillä.

Olemme suorittaneet tasapainotestit oikeuksien ja vapauksien välillä. Näissä tasapainotestissä emme löytäneet kohtuutonta tai odottamatonta riskiä oikeuksillesi tai vapauksillesi. Lisätietoja saldosta on saatavilla tässä ilmoituksessa mainitun tietosuojayhteyshenkilömme kautta.

Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi

Pidämme tietosi niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joihin tietojasi on kerätty ja käsitelty tai joita lait ja asetukset edellyttävät. Tämä tarkoittaa, että säilytämme tietosi niin kauan kuin sopimuksen toteuttaminen on tarpeen ja niin kuin lakien ja asetusten säilyttämisvaatimukset edellyttävät tai kunnes peruutat suostumuksesi.

Erityiseen työpaikan avaamiseen liittyvät työhakemukset pidetään kahden vuoden kuluttua työntekijöiden valinnasta muiden hakijoiden vetoomusoikeuden vuoksi. Avaa hakemukset 6 kuukauden kuluttua sovelluksen jättämisestä.

Kenelle saatamme paljastaa henkilötietosi ja kolmansien maiden siirrot

Emme paljasta henkilökohtaisia ​​tietoja kolmansille osapuolille. Osa tiedosta jaetaan yrityksemme muodostavien yritysten välillä hallinnollisista syistä. Henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille suostumuksellasi tai laillisten velvoitteiden (viranomaiset, lainvalvonta jne.) Vuoksi.

Tietoja ei siirretä ETA: n ulkopuolelle.

Henkilötietoihin liittyvät riskit ja miten suojaamme henkilökohtaisia ​​tietoja

Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturva-alan yleisesti hyväksytyillä teknisillä suojausominaisuuksilla. Vain henkilöt, jotka rekisterinpitäjä on tunnistanut, ja tekninen huoltohenkilöstö pääsevät henkilötietoihin. Kaikkia asiakaskohtaisia ​​tietoja suojataan tehtäväpohjaisilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, ja estetään aktiivisesti ulkopuolisten pääsy tietoihin. Kaikilla henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus kaikkien asiakastietojen yhteydessä.

Emme ole havainneet merkittäviä henkilötietoihin liittyviä riskejä vaadittavan varovaisuuden lisäksi työhakemusten käsittelyssä. Huolenaihe on, kun hakija toimittaa liian paljon tai merkityksetöntä tietoa tarpeesta. Voit hallita tätä riskiä itse analysoimalla huolellisesti, mitkä henkilötiedot ovat meille todella tärkeitä. Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, miten henkilötietoja käsitellään, ja kehitämme sitä jatkuvasti.

Paree Group Oy, Serres Oy ja Vieser Oy pyrkivät varmistamaan kaiken käsitellyn tiedon luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden. Kaikki tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja valvonta perustuvat riskinarviointeihin, joita tarkistetaan säännöllisesti.

Verkkosivustot ja evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivustoillamme seuraaviin tarkoituksiin:

• Liikenneanalyysi (Google Analytics jne.)

• Käyttäjän tekemien asetusten tallentaminen (esimerkiksi alue tai kieli)

Keräämme, käsittelemme ja analysoimme verkkosivujemme käyttöä koskevia tietoja. Liikennetiedot ovat verkkosivustolla kävijöihin yhdistettyjä tietoja ja muuta verkkosivun kautta käsiteltyä tietoa. Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita toimittaaksemme sinulle tuotteita ja palveluita, tarjotaksemme turvallisen verkkoympäristön, hallitsemme markkinointimme ja tarjotaksemme paremman verkkokokemuksen, seurataksemme verkkosivustomme suorituskykyä ja tehdäksemme verkkosivustomme sisällöstä merkityksellisemmän sinulle.

Verkkosivuston käyttäjän analytiikka säilytetään 26 kuukauden ajan markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurannassa ja kehittämisessä.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä , voit asettaa selaimesi ohjaimet hyväksymään tai hylkäämään evästeet.

Tässä on ohjeet useimpien selainten asetusten muuttamiseksi:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US